SALES ACADEMY

T: +420 724 256 055 | M: info@systemika-nlp.cz

Centrum Systemiky NLP Neuro-lingvistické programování - Certifikované studium
Koučování, systemické přístupy, Ericksonský přístup - hypnóza a sugesce
ITA Neuro-Linguistic Programming Certified member

Sales Academy / Lumina

Lumina Sales

Prodej je hnacím motorem každého podnikání. Může být přímý nebo nepřímý, poradenský, technický, externí nebo interní, ale porozumění lidem a schopnost ovlivnit je, to jsou zásadní dovedností v podnikání, a to každodenně. Jádrem toho, co Lumina Sales nabízí, je prokazatelně ověřený model prodeje, koučování a model podpory, který skutečně funguje.

Ať již jste prodejce z první linie s houževnatostí teriéra, nebo obchodní ředitel s obchodním vlivem, který jde do tisíců, Lumina Sales má pro vás aplikace, které, když se naučíte, můžete využívat po celý život. Například ten, kdo zakládá novou firmu, bude hledat způsoby, jejichž prostřednictvím by mohl rychle vytvořit vztah a porozumět potřebám svých klientů. Pracujete-li v managementu prodeje, pak budete lépe vybaveni pro motivování zaměstnanců k práci na naplňování společné vize. Budete mít také možnost co nejefektivněji využívat širokou škálu talentů a dovedností, jimiž disponuje vás prodejní tým. Můžete vzít jejich odlišné přístupy a ukázat jim, jak navzájem spolupracovat – Lumina Sales vám ukáže, jak na to.

Proč si vybrat Lumina Sales?

Přístup Lumina Sales nabízí každému od prodejců první linie po manažery prodeje jedinečnou příležitost porozumět svému přístupu k prodeji a managementu a pochopit jej. Model Lumina Sales zdůrazňuje prodejní dovednosti, v nichž vynikáte, v rámci každé fáze prodejního cyklu. Výsledkem je, že dokážete vidět sami sebe a své silné stránky, a budete si tak moci snadno stanovit dlouhodobé profesní cíle a rozvíjet je.

Pro prodejní manažery dohlížející na prodejní tým nabízí Lumina Sales neocenitelný nástroj pro koučování v oblasti výkonu jak jednotlivých členů týmu, tak i týmu jako celku. Budete vybaveni nástroji, které vám umožní zapojit vaše lidi prostřednictvím zaměření se na jejich silné stránky a pomoci jim při budování jejich kariéry. Pokud jde o tým, Lumina Sales vybavuje jeho členy nástroji ke spolupráci na vytváření společné vize, k maximálnímu využití široké škály talentů a dovedností a k přijetí všech odlišných prodejních stylů. Síla týmu totiž spočívá v jeho schopnosti přijetí odlišných přístupů.

Lumina Sales představuje jedinečný prodejní přístup založený na silných stránkách. Portrét Lumina Sales umožňuje každému vidět své prodejní kvality a silné stránky a svůj jedinečný přístup, který uplatňuje v jednotlivých fázích prodejního cyklu.

Oddělení prodeje je páteří jakékoli firmy, ať již jste zaměstnáni v malém podniku nebo v nadnárodní společnosti. To, do jaké míry jste schopni naladit se na svýé zákazníky a porozumět jejich potřebám, bude určovat váš prodejní úspěch. Má-li vaše organizace již vypracovaný svůj prodejní model, dobrou zprávou je, že Lumina Sales je vysoce flexibilní a může se vašemu stávajícímu systému snadno přizpůsobit.

Jedinečný přístup Lumina Sales umožní vašim prodejcům:

  • Zlepšit schopnost porozumění svým klientům a zdokonalit komunikační styl
  • Naučit se, jak navazovat a budovat vztah a jak spoluvytvářet výsledky s klienty
  • Zlepšit vyjednávací dovednosti a schopnosti ovlivňování
  • Pochopit svůj jedinečný styl a prodejní strategie a efektivněji využít své prodejní síly
  • Zlepšit výkon v oblasti tržeb

V čem je Lumina Sales odlišná?

Na rozdíl od jiných prodejně specializovaných produktů na trhu poukazuje Lumina Sales na význam a přínos každého typu osobnosti v rámci prodejní společnosti a podporuje rozmanitost. Některé prodejní modely nabádají své uživatele k manipulacím a k ovlivňování svých klientů prostřednictvím skrytých sugescí a dezinformací. V Lumině si ceníme poctivosti.

Lumina Sales podporuje své účastníky v budování vztahů s klienty, povzbuzuje k navození důvěry a vytvoření příležitostí prostřednictvím budoucích projektů, a to vše za využití praktických workshopů. Víme, že jedině dlouhodobost se počítá.

Portrét Lumina Sales hodnotí vliv osobních vlastností jedince na způsob, jak se pravděpodobně bude chovat v každé ze šesti fází prodejního cyklu. Lumina Sales představuje nový pohled na prodejní chování a prodejní proces tím, že poskytuje pochopení jednotlivých silných a slabých stránek. Ty jsou prezentované v celém modelu prodejního cyklu Lumina Sales a prokazují vliv osobních preferencí a slabých míst na cyklus jako celek.

Co přináší Lumina Sales?

  • Metody budování vztahu a spoluvytváření výsledků s vašimi partnery a klienty,
  • snížení ztráty drahocenné prodejní komodity – času,
  • kvalitnější prodej a vztahy s klienty,
  • rychlejší prodejní cyklus.

Máte zájem o Lumina Sales?

Zaujal vás nástroj Lumina Sales?

Kontaktujte nás na email: valenzova@systemika-nlp.cz

Další nástroje Lumina Learning

Zaregistrujte se včas a získejte zajímavé slevy až 15% Jsme jediná certfikovaná autorita ITANLP
v Česku a na Slovensku.

Hubnutí s NLP  ON-LINE